ΝΕΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018

Κατεβάστε το Ανεπίσημο Βοήθημα για το σχολικό έτος 2017-2018:

Κατεβάστε το Βοήθημα (PDF)

Στο βιβλίο προστέθηκε παράρτημα με τον Οδηγό Ασκήσεων Υποδικτύωσης.

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε σε χωριστά αρχεία:

Το βιβλίο είναι φυσικά ελεύθερο υπό άδεια Creative Commons. Γράφεται σε LaTeX και αν θέλετε τον πηγαίο κώδικα, μπορείτε να τον πάρετε από το σχετικό αποθετήριο στο GitHub:

Πηγαίος Κώδικας του Βοηθήματος

Σημαντικό: Το βοήθημα θα συνεχίσει να ανανεώνεται και μετά την 'επίσημη' έκδοση του. Μπορείτε να το κατεβάζετε ενημερωμένο από τον παραπάνω σύνδεσμο. Η τρέχουσα αναθεώρηση είναι η 2.00, 04/10/2017 (αναγράφεται στη δεύτερη σελίδα του PDF). Για αλλαγές μπορείτε να ενημερώνεστε από τη σελίδα Releases του GitHub.