ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Παρουσίαση (μορφή libreoffice impress)

Αν χρησιμοποιείτε video projector, μπορείτε να δείχνετε και να εξηγείτε τα σχήματα χωρίς να χρειάζεται να προσπαθείτε να τα σχεδιάσετε στον πίνακα:

Παρουσίαση σε μορφή ODP (libreoffice)

Άλλες Σημειώσεις